Wydrukuj to Strona

Regulamin korzystania ze strony

WAŻNE: KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.EUROCORI.COM ORAZ EUROCORI.COM (ZWANEGO DALEJ EUROCORI.COM) OZNACZA, ŻE ZAPOZNAŁEŚ SIĘ ORAZ AKCEPTUJESZ PONIŻSZE WARUNKI ORAZ INFORMACJE. PONIŻSZE PRAWA, INFORMACJE ORAZ WARUNKI MOGĄ ULEC ZMIANIE W KAŻDEJ CHWILI.

Wykorzystanie tego serwisu do innych celów niż został on przeznaczony jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody firmy FHU Euro Cori Serwis Piotr Fleszar (zwanej dalej Euro Cori).

1. Dostęp do serwisu

Osoba zgłaszająca sprzęt do naprawy lub też rejestrująca swoje konto w serwisie eurocori.com może być poproszona o podanie pewnych danych osobowych. Obowiązkiem i w interesie osoby składającej zgłoszenie w naszym serwisie jest dopilnowanie, aby wszelkie podane dane były pełne oraz prawdziwe.

2. Własność serwisu

Cały materiał oraz zawartość serwisu eurocori.com jest własnością firmy Euro Cori, oraz innych firm, które dostarczyły swój materiał w celach marketingowych oraz handlowych. Żaden fragment lub całość tego serwisu, włącznie ze zdjęciami i grafiką nie może być kopiowany lub powielany w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem wydruku lub zapisu potwierdzenia złożonego zamówienia lub cennika usług, wykorzystywanego wyłącznie do celów osobistych i firmowych osoby składającej zgłoszenie, oraz śledzenia statusu zgłoszenia.

3. Linki

Serwis eurocori.com może odwoływać się do innych serwisów internetowych, nie nadzorowanych lub administrowanych przez firmę Euro Cori. Firma Euro Cori nie analizuje zawartości innych serwisów internetowych, oraz nie jest odpowiedzialna za ich zawartość.

4. Ograniczona odpowiedzialność

Firma Euro Cori Serwis, jej kierownictwo, pracownicy, agenci, firmy stowarzyszone oraz dostawcy zawartości serwisu nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, włącznie ze szkodami finansowymi osoby lub firmy korzystającej z tego serwisu internetowego.

5. Inne warunki

Osoba korzystająca z serwisu internetowego eurocori.com czyni to na własną odpowiedzialność. Zawartość naszego serwisu internetowego podawana jest bez jakiejkolwiek gwarancji poprawności. Treść tego serwisu internetowego może zawierać błędy oraz nie być kompletna.

6. Pliki cookies

Serwis internetowy eurocori.com korzysta z plików cookies, czyli małych plików tekstowych umieszczanych na dysku  lub w pamięci Państwa komputera. Dzięki plikom cookies  nasz serwis internetowy identyfikuje Państwa komputer i pozwala nam między innymi stwierdzić, czy odwiedzali Państwo wcześniej nasz serwis i pozwala na korzystanie  przez nas z serwisu Google Analytics służącego do  generowania statystyk odwiedzin. Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie sesyjne (pozwalające na identyfikację losowego numeru ID użytkownika między innymi po zalogowaniu do naszego serwisu), pliki cookie analityczne (analiza statystyk z Google Analytics pozwala nam na  wyświetlenie stron internetowych naszego serwisu zgodnie z Państwa preferencjami i pomaga ją optymalizować) oraz pliki cookie targetujące (analizujące sposób korzystania z naszego serwisu, na których podstawie nasz system np. proponuje aktualną promocję). Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które umożliwiałyby nam identyfikację konkretnego użytkownika komputera.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie pozwala  na umieszczanie plików cookies w Państwa komputerze,  jednakże każdy użytkownik może zmienić ustawienia swojej  przeglądarki internetowej tak, żeby blokowała pliki  cookies. Proszę mieć na uwadze, że nieakceptowanie przez  Państwa plików cookies z naszego serwisu internetowego może spowodować ograniczenie funkcjonalności jego działania.

7. Ochrona danych osobowych

W związku z nowymi przepisami ogólnego rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) „RODO” informujemy że Państwa dane przetwarzane przez firmę Euro Cori służą wyłącznie do odpowiedzi na Państwa pytanie wysłane przez formularz kontaktotwy, e-mail lub telefon oraz prawidłowemu wystawieniu faktury VAT i wysłaniu przesyłki na podany przez Państwa adres.

Wysyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy na stronie eurocori.com poproszeni zostaną Państwo na wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres email i telefon kontakowy dla celów realizacji procesu wysłania i odpowiedzi na Państwa pytanie. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie procesu wysłania i odpowiedzie na pytanie, pobrania niektórych plików lub korzystania z giełdy ogłoszeń przez serwis eurocori.com. Zakładając konto w serwisie eurocori.com poproszeni zostaną Państwo o zgodę na  postanowienia zawarte w tym regulaminie.

Przesyłając lub dostarczając osobiście do firmy Euro Cori sprzęt do naprawy niniejszym informujemy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych służy wyłącznie do celu realizacji usługi naprawy i powrotnej wysyłki sprzętu do Państwa.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz  mogą zażądać ich usunięcie. Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zmodyfikowane jeżeli poinformują nas Państwo o takiej konieczności. W  każdym przypadku Państwa dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób i firm trzecich.

Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub błędnych  danych osobowych. Państwa dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie przez firmę Euro Cori do realizacji procesu odpowiedzi na Państwa pytanie wysłane poprzez formularz kontaktowy lub podane w wysłaniej do nas wiadomości email lub telefonicznie, prawidłowemu wystawieniu faktury VAT i wysłaniu przesyłki na podany przez Państwa adres.

Rejestrując się w serwisie eurocori.com zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji procesu logowania. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie między innymi procesu logowania, pobrania niektórych plików lub korzystania z giełdy ogłoszeń przez serwis eurocori.com. Zakładając konto w serwisie eurocori.com zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na postanowienia zawarte w tym regulaminie.

Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub błędnych  danych osobowych.

8. Reklamacje
Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące produktu lub funkcjonowania serwisu eurocori.com należy zgłaszać pisemnie za pośrednictwem poczty lub emailem na adres serwis@eurocori.com

Administatorem Państwa danych osobowych jest:

FHU Euro Cori Serwis Piotr Fleszar
Zaborze 34L
32-090 Słomniki
email: serwis@eurocori.com

Ostania zmiana i uaktualnienie: 24.05.2018

Permalink do tego artykułu: https://www.eurocori.com/regulamin-korzystania-ze-strony/